Jak bezpečně obchodovat v našem Bazaru

 • Do inzerátu nemusíte zadávat žádné kontaktní údaje, zájemci vás mohou prostřednictvím formuláře kontaktovat na e-mail, který jste zadali při registraci.
 • Snažte se produkt co nejlépe popsat, využijte pokud možno všechna vyplnitelná pole a do inzerátu přidejte dostatek fotografií.
 • Před nákupem zboží na dobírku se přesvědčte o důvěryhodnosti prodávajícího. Pokud je poctivý, nebude se zdráhat přímé domluvě po telefonu a poskytne fotografie produktu.
 • Při každém obchodu doporučujeme osobní setkání, na kterém si můžete zboží prohlédnout a potvrdit, že se o jedná o v inzerátu zmíněný a popsaný produkt.
 • Důrazně nedoporučujeme posílat peníze za inzerované zboží předem.

Jak upravit či smazat inzerát

 • Svůj inzerát můžete kdykoli upravit a například tak doplnit informace, které jste napoprvé zapomněli zmínit. Stačí se přes tento odkaz přihlásit ke svému bazarovému účtu do administračního rozhraní WordPress, kde v levém panelu zvolíte rubriku Moje inzeráty. Tím se dostanete k přehlednému seznamu všech svých nabídek, které je možné upravovat i mazat. Provedete-li úpravy, potvrďte je klepnutím na tlačítko Pokračovat.
 • Obrázky přiložené k inzerátu můžete spravovat klepnutím na volbu Spravovat přílohy, kterou při úpravě inzerátu najdete v horní části okna administračního rozhraní.
 • Pokud již váš inzerát není aktuální, smažte ho prosím.

Podmínky užívání

 • Bazar magazínu Jablíčkář.cz (dále Bazar) je veřejná internetová služba sloužící k soukromé nabídce a prodeji zboží formou inzerátů.
 • Služba je určena pouze pro soukromou inzerci, nepatří sem firemní inzeráty a nabídky hromadného prodeje.
 • Do Bazaru je možné vkládat pouze nabídky. Inzeráty poptávkového charakteru budou bez upozornění smazány.
 • Do Bazaru mohou vkládat nové inzeráty pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé. Registrace je poskytována zdarma, stejně tak samotná služba Bazaru. Bez přihlášení je možné Bazar pouze prohlížet a odpovídat na inzeráty.
 • Zadavatel inzerátu může svůj inzerát libovolně upravovat. Inzeráty jsou bezplatně zveřejňovány po dobu dvou měsíců, poté jsou pro přehlednost bez upozornění mazány. Pokud chce zadavatel svůj inzerát smazat dříve, může tak učinit sám.
 • Jablíčkář.cz nijak neodpovídá za obsah a pravdivost inzerátů. Přistupujte k nim jako ke každé jiné internetové službě, která je anonymní a nic neříká o osobě zadavatele nebo zájemce.
 • Jablíčkář.cz prostřednictvím služby Bazar zprostředkuje kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Není však zodpovědný za plnění závazků jak ze strany kupujícího, tak ze strany inzerenta.
 • Vyhrazujeme si právo na smazání inzerátu bez předchozího upozornění zadavatele, pokud inzerát nebude splňovat podmínky Bazaru.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu titulků inzerátů, pokud bude jejich tvar nevhodný či nepřehledný. Přitom se zavazujeme, že věcná podstata titulku inzerátu zůstane vždy zachována.
 • Smazány nebo upraveny budou bez upozornění takové inzeráty, které budou zvýrazněny velkými písmeny, vykřičníky, otazníky, hvězdičkami, a podobnými znaky v titulku.
 • Jednoznačně klamavé inzeráty nebo inzeráty s vulgárním, protizákonným či jinak pohoršujícím obsahem budou bez upozornění smazány.
 • Uživatel služby Bazar může zadat libovolný počet inzerátů. Inzeráty však nesmí být duplikovány nebo se odkazovat na stejné zboží. Takové budou bez upozornění smazány.
 • Neneseme zodpovědnost za případné zneužití osobních dat zadavatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazaru, a neodpovídáme za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazaru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Vyhrazujeme si právo bez souhlasu a bez předchozího upozornění uživatele upravovat nebo měnit služby Bazaru.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit.